Vậy SMB  là gì.SMB là từ viết tắt của Server Message Block nay microsoft đã phát triển lên SMB 2.0 cải tiến rất nhiều như:
 + Có thể mở được nhiều file hơn trong một thư mục share.
 + Tối ưu khả năng share file qua đường truyền WAN
 + Với SMB 2.0 người dùng có thể download một file 300 Mb nhanh gấp 35 lần so với SMB 1.0 thông giao tiếp 100 Mbps từ 24 phút xuống còn 41 giây
Và đây là kết quả test từ team windows server 2008

Here is what they are seeing:

<paste from email>

First set of tests is to transfer 10.793 GB ( a collection of 10 VirtualEarth Stitch files) from TK2 Datacenter to BLU Datacenter and from BLU Dataceneter to TK2 Datacenter.

a. In windows 2003, from TK2 to BLU, it took 5 hours, 40 minutes and 13 seconds.
Transfer rate observed was 567813 Bytes/sec. From BLU to TK2, it took 6
hours, 6 minutes and 26 seconds. Transfer rate observed was 527182
Bytes/sec.

b. In LH RC0 build, from TK2 to BLU, it took 7 minutes and 45 seconds,
Transfer rate observed was 25062249 Bytes/sec. From BLU to TK2, it was
8 minutes and 10 seconds, Transfer rate observed was 23712912 Bytes/sec

The improvement observed was ~45 times faster over windows 2003

</paste from email>

Advertisements