Server Manager một trong những tính năng được cải tiến từ windows 2003.Cung cấp khả năng quản trị mềm dẻo từ một console duy nhất và trong webcast về Server Manager sẽ được Microsoft cung cấp vào Tuesday, December 11, 2007 11:30 AM – 1:00 PM Pacific Time (US & Canada) sẽ cho ta nhiều thông tin hơn về Server Manager.Và trọng tâm của webcast lần này sẽ nói về RSAT(Remote Server Administration Tools) một phiên bản mới Win2k3 Admin Pack , bạn có thể download và chỉ cài đặt trên Vista SP1

Advertisements