Ước gì hai đứa được đi ngắm trăng nhỉ.


Advertisements