Mục tiêu của hệ điều hành này là mang đến một môi
trường làm việc phù hợp hơn cho các nhà phát triển ứng dụng trên nền
tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud-computing). Windows Cloud là
một dự án phát triển tách biệt hoàn toàn với Windows 7 – phiên bản hệ
điều hành kế tiếp của Windows Vista.

“Điện toán đám mây” là thuật ngữ dùng để chỉ các ứng
dụng vận hành trên nền tảng trình duyệt web nhưng phần điện toán
(computing) lại được thực hiện trên một máy chủ dữ liệu ở xa, kết nối
với trình duyệt qua mạng Internet toàn cầu.

Nói một cách đơn giản nhất “ứng dụng điện toán đám
mây” chính là những ứng dụng trực tuyến trên Internet. Trình duyệt là
nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành còn dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở
máy chủ của nhà cung cấp ứng dụng đó.

Tuy nhiên, ông Ballmer không tiết lộ gì nhiều về phiên
bản hệ điều hành này mà chỉ cho biết mọi thông tin sẽ được công bố đầy
đủ trong ngày ra mắt của Windows Cloud.

Ngoài ra, CEO Microsoft cũng một lần nữa khẳng định bộ
ứng dụng văn phòng Office sẽ không được ứng dụng đầy đủ công nghệ điện
toán đám mây. Office sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ PC để bàn. Thay
vào đó, Microsoft sẽ phát triển một phiên bản Office trực tuyến riêng
nhưng không có đầy đủ tính năng như Office cho PC để bàn.

Không chỉ có Office mà Microsoft cũng đang phát triển
rất nhiều phiên bản trực tuyến cho hàng loạt các ứng dụng cho PC để bàn
như SharePoint, Exchange, Dynamics Customer Relationship Management… 
Ông Ballmer khẳng định chiến lược của Microsoft là hướng tới “phần mềm
kết hợp dịch vụ”. Ở đó, phần mềm ứng dụng cốt lõi trên PC để bàn cũng
được tích hợp những tính năng trực tuyến.         

                                                                                                                                  
Theo Tuổi Trẻ

Advertisements