Hì làm mãi mới tích hợp dazuko và clamav tuy nhiên chạy thế này performance sẽ chậm mất.Mai mốt rảnh sẽ up cách install + config lên

Advertisements