Các chức năng mới:

  • Hỗ trợ netbook
  • Hỗ trợ việc synchronization cho các thiết bị như Windows Mobile, Nokia và Blackberry
  • Công cụ giới hạn việc sử dụng internet (parental control) dựa theo giờ trong ngày (time based control)
  • Boot máy nhanh hơn
  • Firefox 3, OpenOffice 3, KDE-4.1, và Gnome-2.24
  • Giao diện mới cho chương trình cài đặt

Có 3 phiên bản: One (KDE hoặc Gnome LiveCD có chứa phần mềm như
flash), Free (hoàn toàn dùng GPL software) và PowerPack (có chứa phần
mềm thương mại như VMWare, Lightzone và Google Apps).

                                                                                                                                                      Theo vnlinux.org
Advertisements