Cài đặt trên centos 5.
I386: http://dag.wieers.com/rpm/packages/whowatch/whowatch-1.4-1.2.el5.rf.i386.rpm
X64 : http://dag.wieers.com/rpm/packages/whowatch/whowatch-1.4-1.2.el5.rf.x86_64.rpm

Sau khi cài đặt bạn chạy whowatch sẽ có giao diện giống hình dưới

Như hình bạn sẽ thấy user,ip,command mà người đó đang chạy dùng phím mũi tên để chọn user muốn coi bấm enter.Bạn có thể kill lệnh user đang thực thi và kill connetion đang kết nối bằng phím Ctrl-K

Advertisements