Các công nghệ mà google áp dụng cho hệ thống của mình luôn là một điều thú vị đối với dân IT,qua clip dưới đây ta sẽ hiểu được phần nào các công nghệ mà google đang áp dụng:

Advertisements