• Virtualization một cách không rõ ràng đây là một thuật ngữ nói đễ dễ hiểu là chúng ta đang nói về Server Virtualization
• Server virtualization là cách thức mà bạn sử dụng từng máy ảo với phần cứng riêng biệt các máy ảo có thể chạy cùng một thời điểm
• Đối với hầu hết người dùng khi nói đến virtualization thì luôn nghĩ đến hai sản phẩm giống như  MS Virtual PC/Server or VMware Workstation/Server.Chúng ta hãy cùng nhìn vào hình ảnh sau:• Đây được gọi là Virtualization Management Layer Approach.Host Operating System được gọi là Host. Host ở đây sẽ giao tiếp và phục vụ các request mà hosting  guest operating systems yêu cầu.Host có đủ tài nguyên cần thiết để cung cấp cho tất cả các guest operating systems.
• Và lưu ý khi bạn sử dụng ảo hóa thì hiệu năng sẽ giảm từ 5-20% so với việc không ảo hóa. Tuy nhiên nếu bạn có một sự phân tích đúng đắn và chọn đúng giải pháp ảo hóa thì hiệu năng sẽ giảm không đáng kể.

• Đối với các doanh nghiệp lớn có ngân sách và cần hiệu năng lớn nhất thì có thể sử dụng  Dedicated Virtualization Approach. Các sản phẩm tiêu biểu cho dòng này: VMware ESX Server,Hyper-V. It works like this:Oracle VM, VMware‘s ESX Server, LynxSecure from LynuxWorks, L4 microkernels, Green Hills Software‘s INTEGRITY Padded Cell, VirtualLogix‘s VLX, TRANGO, IBM’s POWER Hypervisor (PR/SM), Microsoft’s Hyper-V (released in June 2008), Xen, Citrix XenServer, Parallels Server (released in 2008), ScaleMP’s vSMP Foundation (released in 2005) and Sun’s Logical Domains Hypervisor.Ta hãy nhìn vào hình dưới đây để hiểu rõ hơn:

Advertisements