• Theo nghiên cứu IDC có khoảng  750,000 virtual servers đang hoạt động trong năm 2004, và chắc chắn rằng con số này còn tăng nhiều hơn 5 triệu
  vào năm 2009
 • Các lĩnh vực mà ảo hóa được sử dụng :
  – Hợp nhất các ứng dụng (đặc biệt các ứng dụng cũ)
  – Ảo hóa các ứng dụng server trong môi trường doanh nghiệp
  – Tập trung môi trường máy trạm
  – Việc sử dụng phần cứng hiều quả hơn
  – Cải tiến năng suất của nhân viên IT
  • Cần ít admin hơn
  • Ít phải bảo trì phần cứng and hạ tầng về thống cũng ít hơn
  • Việc triển khai server cũng nhanh hơn
  • Phản ứng nhanh chóng với các yêu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp
  • Việc thay thế server diễn ra nhanh chóng
 • Kiểm thử và phát triển
  – Cung cấp các điểm khôi phục hệ thống
  – Cung cấp một mạng máy tính tách biasd
  – Các ứng dụng ảo hóa sẵn dùng có thể download miễn phí
 • Khôi phục khi có sự cố
  – Độc lập với phần cứng nên các OS có thể khôi phục dễ dàng

 • Ngoài ra có thể tham khảo CTO Vmware calculator để biết tổng chi phí tiết kiệm được khi sử dụng sản phẩm ảo hóa của Vmware

Advertisements