Đời ta mong gặp người tri kỷ
Để rót rượu nồng sưởi ánh trăng
Advertisements