• VMware Server

– Miễn phí
– Có thể chạy như services và chạy vào lúc boot
– Đa người dùng truy cập
– Hỗ trợ web console
– Hỗ trợ đến 64 GB Ram cho mỗi máy ảo
– Khuyên nên chạy cho các OS Server trong việc ảo hóa các ứng dụng server

• VMware Workstation

– $189
– Hỗ trợ Snapshot Manager và chạy script khi snapshot
– Khuyên nên chạy cho các OS máy trạm sử dụng cho việc kiểm thử ứng dụng,patch OS….
– Phiên bản 6 hỗ trợ Vista như là host
– Cho phép lưu lại các hoạt động đang diễn ra trên máy ảo thành file Movie

Advertisements