Tưởng
có mình mình, ai nhè sweet dream cũng có cùng tâm trạng, mới sang nay
mình còn hí hững định chiều sẽ đi xem triển lãm cưới thế mà lúc trưa 2
đứa lại gây nhau nữa rồi, hôm giờ có mỗi chuyện đám cưới thôi mà gây
nhau suốt, lúc trước đâu có vậy đâu
, nhiều lúc mình cảm thấy nản ghê ,
mà hình như mình thấy các
đôi chuẩn bị cưới đều rơi vào tình trạng này,
ko biết có phải vậy ko, nhưng mình cứ lấy đó làm an ủi mà tiếp tục cố
gắng, mong mọi chuyện lại đâu vào đấy

Advertisements