• VMware Technology Network (VMTN) :
– Virtual Appliances: Cung cấp các OS và ứng dụng tích hợp sẵn
– Thông tin về kỹ thuật như là báo cáo
– Tài liệu
– Tập hợp các kiến thức cơ bản phục vụ cho người dùng
– Diễn đàn
– Các thông tin về sản phẩm dành cho Datacenter
– VMware Technology Newsletter
– Thông tin các khóa đào tạo và các chứng chỉ  của Vmware

• Ngoài ra còn có thêm 2 site sau cũng đề cập nhiều về công nghệ của Vmware
– Petri Knowledgebase and Forums: http://www.petri.co.il/forums/forumdisplay.php?f=43
– Virtualization Blog : http://www.virtualization.info/

Advertisements