Nostarch Một trong những nhà phát hành sách có tiếng trên thế giới đang có một chương trình giảm giá đặc biệt cho bộ sách *BSD,bà con nào nghiên cứu về BSD nên mua đi:

  • Absolute FreeBSD, 2nd Edition by Michael W. Lucas
  • Building a Server with FreeBSD 7 by Bryan J. Hong
  • The Book of PF by Peter N.M. Hansteen
  • Designing BSD Rootkits by Joseph Kong
  • Wicked Cool Shell Scripts by Dave Taylor

Advertisements