Nếu phải quản lý một hệ thống lớn nhiều server linux thì chắc chắn sẽ có lúc bạn mở nhiều kết nối putty vậy làm thế nào để tránh sai sót khi gõ nhầm lệnh giữa các kết nối đó giải pháp ở đây ta phải group các putty lại để cho tiện việc quản lý.Các tool sau phục vụ cho việc đó:

  • Wintabber là một ứng dụng cho phép ta group các ứng dụng lại và đặt nó vào trong wintabber.Trước đây phiên bản miễn phí thì cho phép ta group các connection putty tuy nhiên hiện tại chỉ có bản pro mới cho phép làm điều đó.

  • Poderosa tương tự như wintabber nhưng miễn phí là một ứng dụng "tabbed terminal emulator for Windows".Tuy nhiên có vẻ như không chạy tốt lắm trên vista.

Advertisements