Để hiểu hơn về lịch sử ra đời của Linux kernel bạn có thể nhìn vào các hình sau:


Và sau khi kernel linux ra đời kết hợp với dự án GNU của Richard Stallman thì đã kết hợp cho ra Linux OS như ta thấy ngày này qua các distro phổ biến như: Redhat, Suse, Slackware, Debian…

Advertisements