Có một số thứ
nên phải biết trước khi coi Watchmen vì đây là bộ truyện/phim không như
một số lớn các truyện/phim khác: nó chứa nhiều ẩn dụ, nhiều tầng lớp,
nhiều tuyến nhân vật, nhiều liên tưởng, nhiều hồi ức. Watchmen ra đời
thay đổi rất lớn cái nhìn của người xem dành cho truyện comic

Trong Watchmen
không có ai hoàn toàn tốt cũng như hoàn toàn xấu bởi Alan Moore muốn
chứng minh một điều rằng không ai nghiêng hoàn toàn về một thái cực,
vật có thể đổi, sao có thể dời, trong người tốt lúc nào cũng tồn tại
một mảng xấu mà tuỳ người mà nó có khi to có khi nhỏ. Còn trong người
xấu xa không hoàn toàn đen xì những tội lỗi mà cũng vẫn còn đó những
đốm sáng của lòng thiện để khi có cơ hội là nở to hướng người ta đi
theo con đường chân chính.
Chiều nay phải đi coi thôi.

Advertisements