Trong Ubuntu có một tool là zsync cho phép ta đồng  bộ bản iso trước đó thường là beta,RC với bản Final release.Ta có thể dùng tools này để tiết kiệm bandwidth

http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&feedurl=www.linuxjournal.com/rss&file=http://blip.tv/rss/flash/2803505&showplayerpath=http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf

Advertisements