Hiện team Freebsd đã cho ra bản freebsd 8.0 với nhiều tính năng mới như:

  • Cải tiến Xen với Dom-U, VirtualBox guest and host

  • Jails đã nâng cấp lên V2 với các tính năng mới : extensible jail parameters and hierchical jails.

  • NFSv3 support thêm GSSAPI , đã có phiên bản thử nghiệm của NFSv4 client and server.

  • Cải tiến với về Wireless : 802.11s D3.03

  • ZFS is no longer in experimental status : đã chuyển sang phiên bản stable

  • Cải tiến về tốc độ ghi của các thiết bị USB

  • Tối ưu đa luồng  với hệ thống nhiều CPU đặc biệt là tối ưu giao tiếp với Virtual file system.

  • Cải tiến hạ tầng mạng

  • Hỗ trợ thêm kiến trúc MIPS

Link download:  8.0-RELEASE-i386-disc1

Advertisements