OpenBSD 4.6 đã phát hành và đã cho download từ website openbsd.org.
Được biết đến như một os cực kỳ bảo mật với 2 lỗ hỗng được tìm thấy sau
hơn 10 năm phát hành.Phiên bản 4.6 bao gồm những cập nhật như sau:

 • OpenSSH 5.3
 • Over 5,800 ports, minor robustness improvements in package tools.
 • A new privilege-separated smtpd
 • Software RAID
 • Gnome 2.24.3
 • KDE 3.5.10.
 • Xfce 4.6.1.
 • MySQL 5.0.83.
 • PostgreSQL 8.3.7.
 • Postfix 2.6.2.
 • Mozilla Firefox 3.0.11 and 3.5.
 • Mozilla Thunderbird 2.0.0.22.
 • OpenOffice.org 3.1.0.
 • Python 2.4.6, 2.5.4 and 2.6.2.
 • Ruby 1.8.6.369.
 • Routing daemons and the TCP stack
 • A new installer and much more.

Advertisements