Category: *_* BSD


OpenBsd 4.6 Release

OpenBSD 4.6 đã phát hành và đã cho download từ website openbsd.org.
Được biết đến như một os cực kỳ bảo mật với 2 lỗ hỗng được tìm thấy sau
hơn 10 năm phát hành.Phiên bản 4.6 bao gồm những cập nhật như sau:

 • OpenSSH 5.3
 • Over 5,800 ports, minor robustness improvements in package tools.
 • A new privilege-separated smtpd
 • Software RAID
 • Gnome 2.24.3
 • KDE 3.5.10.
 • Xfce 4.6.1.
 • MySQL 5.0.83.
 • PostgreSQL 8.3.7.
 • Postfix 2.6.2.
 • Mozilla Firefox 3.0.11 and 3.5.
 • Mozilla Thunderbird 2.0.0.22.
 • OpenOffice.org 3.1.0.
 • Python 2.4.6, 2.5.4 and 2.6.2.
 • Ruby 1.8.6.369.
 • Routing daemons and the TCP stack
 • A new installer and much more.

Advertisements

Hiện team Freebsd đã cho ra bản freebsd 8.0 với nhiều tính năng mới như:

 • Cải tiến Xen với Dom-U, VirtualBox guest and host

 • Jails đã nâng cấp lên V2 với các tính năng mới : extensible jail parameters and hierchical jails.

 • NFSv3 support thêm GSSAPI , đã có phiên bản thử nghiệm của NFSv4 client and server.

 • Cải tiến với về Wireless : 802.11s D3.03

 • ZFS is no longer in experimental status : đã chuyển sang phiên bản stable

 • Cải tiến về tốc độ ghi của các thiết bị USB

 • Tối ưu đa luồng  với hệ thống nhiều CPU đặc biệt là tối ưu giao tiếp với Virtual file system.

 • Cải tiến hạ tầng mạng

 • Hỗ trợ thêm kiến trúc MIPS

Link download:  8.0-RELEASE-i386-disc1

FreeBSD hiện tại hỗ trợ rất nhiều loại phần cứng dưới đây là danh sách phần cứng mà FreeBSD hỗ trợ :
amd64 AMD’s 64-bit extensions to the 32-bit i386, copied by Intel as EM64T, and sometimes called x64. This hardware can run both the 32-bit i386 and 64-bit amd64 versions of FreeBSD. (Linux calls this the x86-64 platform.)
i386 The good old-fashioned Intel-compatible personal computer.
powerpc The PowerPC processor found in older Apple computers and many embedded devices.
pc98 Similar to i386, but popular in Japan.
sparc64 Used in high-end servers from Sun Microsystems.
xbox Yes, FreeBSD can run on Microsoft’s Xbox ->

 • Daemon News (http://bsdnews.com) This site provides links to news postings on all BSD topics, not just FreeBSD.
 • FreeBSD Mall (http://www.freebsdmall.com) The people who run FreeBSD Mall have been commercial supporters of FreeBSD since the beginning. They sell FreeBSD on CD and DVD and offer training and support contracts, as well as FreeBSD paraphernalia such as clothes and toys. FreeBSD Mall is owned by IX Systems.
 • O’Reilly Network BSD Developer Center (http://www.onlamp.com/bsd) This site hosts a variety of BSD articles, as well as content of interest to BSD users. In my utterly unbiased opinion, the most fascinating thing on the site is the Big Scary Daemons column on BSD, but everything else there is also pretty good.
 • Google has a BSD-specific search site at http://www.google.com/bsd

Có nhiều dự án nhỏ bắt đầu từ Freebsd và đã cho những thành công nhất định:
  + Freenas: là một hệ thống NAS với giao diện web đơn giản dễ sử dụng
  + FreeSBIE: một dạng bootcd có thể run Freebsd mà không cần cài vào ổ cứng
  + M0n0wall một dạng bootcd nhưng được tối ưu hoá để chạy như một firewall với một giao diện web rất dễ control
  + PC-BSD: dành cho những ai muốn sử dụng BSD cho môi trường desktop nó cũng hỗ trợ các giao diện đồ hoạ khá nổi tiếng như KDE,Compiz-Fusion
  ….

Để hiểu rõ mối về cách tổ chức các port trong FreeBSD bạn có thể xem thêm ở hình dưới đây nó thể hiện sự liên quan giữa các port:

Một ứng dụng là freecolor cũng gần giống với lệnh free trên linux.Cho phép ta hiển thị thông tin về RAm ở dạng đồ họa theo kiểu bar

Để cài đặt bạn lam như sau
# cd /usr/ports/sysutils/freecolor
# make install clean
To see memory details, enter:
$ freecolor -m