Category: Microsoft


Mục tiêu của hệ điều hành này là mang đến một môi
trường làm việc phù hợp hơn cho các nhà phát triển ứng dụng trên nền
tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud-computing). Windows Cloud là
một dự án phát triển tách biệt hoàn toàn với Windows 7 – phiên bản hệ
điều hành kế tiếp của Windows Vista.

“Điện toán đám mây” là thuật ngữ dùng để chỉ các ứng
dụng vận hành trên nền tảng trình duyệt web nhưng phần điện toán
(computing) lại được thực hiện trên một máy chủ dữ liệu ở xa, kết nối
với trình duyệt qua mạng Internet toàn cầu.

Nói một cách đơn giản nhất “ứng dụng điện toán đám
mây” chính là những ứng dụng trực tuyến trên Internet. Trình duyệt là
nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành còn dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở
máy chủ của nhà cung cấp ứng dụng đó.

Tuy nhiên, ông Ballmer không tiết lộ gì nhiều về phiên
bản hệ điều hành này mà chỉ cho biết mọi thông tin sẽ được công bố đầy
đủ trong ngày ra mắt của Windows Cloud.

Ngoài ra, CEO Microsoft cũng một lần nữa khẳng định bộ
ứng dụng văn phòng Office sẽ không được ứng dụng đầy đủ công nghệ điện
toán đám mây. Office sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ PC để bàn. Thay
vào đó, Microsoft sẽ phát triển một phiên bản Office trực tuyến riêng
nhưng không có đầy đủ tính năng như Office cho PC để bàn.

Không chỉ có Office mà Microsoft cũng đang phát triển
rất nhiều phiên bản trực tuyến cho hàng loạt các ứng dụng cho PC để bàn
như SharePoint, Exchange, Dynamics Customer Relationship Management… 
Ông Ballmer khẳng định chiến lược của Microsoft là hướng tới “phần mềm
kết hợp dịch vụ”. Ở đó, phần mềm ứng dụng cốt lõi trên PC để bàn cũng
được tích hợp những tính năng trực tuyến.         

                                                                                                                                  
Theo Tuổi Trẻ

Advertisements

24 Hours of Exchange 2007

Learn how you can use the new advanced management tools in the next
generation of Exchange to save time. Tune in and see how to install and
manage Microsoft Exchange Server 2007 with the Exchange Management
Console. Our Exchange experts help you explore the features of
Microsoft Exchange Server 2007, such as increased security, unified
messaging, performance improvements, and ease of deployment.

On-Demand Webcasts

TechNet Webcast: 24 Hours of Exchange Server 2007 (Part 24 of 24): Troubleshooting E-Mail Flow (Level 200)

Original Air Date: April 13, 2007

Customer Rating:

 

Quote

Disable IE Enhanced Security Mode in Windows 2008
1. Start "Server Manager"
2. Under the "security information section, click on the Configure IE ESC" link
3. Change it to – off

Vậy SMB  là gì.SMB là từ viết tắt của Server Message Block nay microsoft đã phát triển lên SMB 2.0 cải tiến rất nhiều như:
 + Có thể mở được nhiều file hơn trong một thư mục share.
 + Tối ưu khả năng share file qua đường truyền WAN
 + Với SMB 2.0 người dùng có thể download một file 300 Mb nhanh gấp 35 lần so với SMB 1.0 thông giao tiếp 100 Mbps từ 24 phút xuống còn 41 giây
Và đây là kết quả test từ team windows server 2008

Here is what they are seeing:

<paste from email>

First set of tests is to transfer 10.793 GB ( a collection of 10 VirtualEarth Stitch files) from TK2 Datacenter to BLU Datacenter and from BLU Dataceneter to TK2 Datacenter.

a. In windows 2003, from TK2 to BLU, it took 5 hours, 40 minutes and 13 seconds.
Transfer rate observed was 567813 Bytes/sec. From BLU to TK2, it took 6
hours, 6 minutes and 26 seconds. Transfer rate observed was 527182
Bytes/sec.

b. In LH RC0 build, from TK2 to BLU, it took 7 minutes and 45 seconds,
Transfer rate observed was 25062249 Bytes/sec. From BLU to TK2, it was
8 minutes and 10 seconds, Transfer rate observed was 23712912 Bytes/sec

The improvement observed was ~45 times faster over windows 2003

</paste from email>