Một ứng dụng là freecolor cũng gần giống với lệnh free trên linux.Cho phép ta hiển thị thông tin về RAm ở dạng đồ họa theo kiểu bar

Để cài đặt bạn lam như sau
# cd /usr/ports/sysutils/freecolor
# make install clean
To see memory details, enter:
$ freecolor -m

Advertisements